CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Website Atome (“Website”), trang này thông báo cho bạn về chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Website liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng Website và các dịch vụ trên Website (sau đây tắt là “Khách Hàng”) khi bạn sử dụng dịch vụ của Công Ty TNHH Atome (sau đây gọi tắt là “Atome”).

Bằng việc truy cập Website và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này, nguyên tắc thu thập và xử lý thông tin được trình bày trong đó.

Website sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất cứ ai trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân này.

Chính sách bảo mật có hiệu lực từ 03/2019.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Atome thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng bao gồm họ tên, số điện thoại, số CMND, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, địa chỉ thư điện tử (email), địa chỉ, thời gian cư trú, thông tin nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, ứng dụng chat như WhatsApp, Viber... (nếu có) và thông tin người thân của Khách Hàng (họ tên, số điện thoại, mối quan hệ với người thân). Đồng thời Atome cũng cần cấp quyền truy cập danh sách app, địa chỉ (GPS), đa phương tiện, ghi chép truy cập, lịch, ghi chép cuộc gọi, máy ảnh...của bạn khi tiến hành sử dụng sản phẩm của Atome.

Các thông tin này được thu thập nhằm mục đích đển Công Ty TNHH Atome (sau đây gọi tắt là “Atome”) liên hệ với Khách Hàng sau khi nhận được yêu cầu giao kết giao dịch và để cung cấp các dịch vụ mới, chính sách ưu đãi của chúng tôi khi được áp dụng. Đối với thông tin người thân của Khách Hàng, trong trường hợp không liên hệ được với Khách Hàng thì Atome sẽ liên hệ với Khách Hàng bằng thông tin người thân.

Khách Hàng có thể lựa chọn không cung cấp một số thông tin của mình trừ thông tin bắt buộc để hồ sơ của Khách Hàng có thể được thực hiện, nhưng khi đó Khách Hàng không thể hưởng được một số tiện ích có liên quan mà chúng tôi cung cấp (chăm sóc Khách Hàng, giới thiệu những dịch vụ mới..) bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi liên hệ để xử lý yêu cầu giao dịch của Khách Hàng, thông báo và cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác liên quan đến quá trình giao dịch với Khách Hàng.

Các thông tin được cung cấp, chia sẻ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, chúng tôi được phép tiết lộ thông tin cá nhân của Khách Hàng nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ các quy trình pháp lý

Các trường hợp khác mà Khách Hàng đồng ý.

Ngoài phạm vi sử dụng nêu trên, chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin Khách Hàng, không bán, không cung cấp hoặc chia sẻ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Để dễ dàng cho việc quản lý, tìm kiếm thông tin và cung cấp các chính sách ưu đãi của chúng tôi, các thông tin được thu thập sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống máy chủ của Atome website trong khoảng thời gian theo quy định pháp luật hoặc cho đến khi Khách Hàng yêu cầu hủy bỏ thông tin.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công Ty TNHH Atome Việt Nam 9, 117 – 119 – 121 Nguyễn Du, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Thư điện tử (Email): hotro@atome.vn Điện thoại liên hệ: +84 28 3829 5558 - 103

5. Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình qua mỗi lần thực hiện giao dịch trên website hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin liên hệ đã được cung cấp ở trên.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách Hàng

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn

Thông tin cá nhân của Khách Hàng được thu thập trên Website sẽ được Atome bảo mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng, cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích sử dụng thông tin trong chính sách bảo mật này chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách Hàng hoặc các trường hợp pháp luật có quy định.

Không sử dụng, cung cấp, chia sẻ, chuyển giao hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép từ Khách Hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Khách Hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân của Khách Hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh, chúng tôi cam kết không bán, cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại trừ các trường hợp quy định trong chính sách bảo mật thông tin này.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của Website, vui lòng liên hệ qua số điện thoại +84 28 3829 5558 – 103 hoặc email: hotro@atome.vn.