Time to own it.
Time to own it.
Time to own it.

3 kỳ thanh toán dễ dàng. Nhẹ nhàng với 0% lãi suất.

Về chúng tôi

Mua ngay hôm nay.
Chia đơn hàng của bạn thành 3 kỳ thanh toán.

Chúng tôi hiểu bạn sẽ có những khát khao không muốn bỏ lỡ.

Với Atome, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Hóa đơn sẽ được chia thành 3 kỳ thành toán bằng nhau. Khoản đầu tiên sẽ được thanh toán tại chỗ (nếu bạn đang ở cửa hàng hoặc mua hàng trên trang web của người bán), khoản thứ hai và thứ ba - mỗi lần bằng 1/3 tổng giá trị hóa đơn - sẽ đến hạn trong 30 ngày và 60 ngày sau ngày mua hàng tương ứng.